Sydney

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 66,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao


Sydney

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 66,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao