Tp. Hcm

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: Khởi Hành : 12 - 13 - 14/02/2021 ( Mùng 1 - 2 - 3 Tết 2021 )


Tp. Hcm

Thời gian: 3 ngày, 2 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Ghi chú: Khởi Hành : 12, 13, 14/02/2021 ( Mùng 2, 3, 4 Tết 2021 )


Tp. Hcm

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Tp. Hcm

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Tp. Hcm

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Tp. Hcm

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Chợ Nổi Cái Bè

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Tp. Hcm

Duration: 1 days, nights

Transportation: forward coach, backward coach


Tp. Hcm

Thời gian: 2 ngày, 2 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Giá tour: 1,490,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành thứ 6 hàng tuần.


Tp. Hcm

Thời gian: 2 ngày, 1 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Giá tour: 1,600,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành thứ 6 & thứ 7 hàng tuần


Tp. Hcm

Thời gian: 3 ngày, 2 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 3,360,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành hằng ngày. Chương trình CÂU CÁ NGẮM SAN HÔ


Tp. Hcm

Thời gian: 2 ngày, 2 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Giá tour: 1,690,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành thứ 6 hàng tuần